cc

Vi gör mer än film – Vi tänker på miljön också

Vårt mål är att skapa en hållbarare värld genom kommunikation med mindre avtryck på klimatet. Detta hållbarhetstänk genomsyrar hur vi arbetar, från utrustningen vi arbetar med. Till hur vi möter våra kunder, och hur våra kunder når ut till sina kollegor och sina egna kunder. Det är en levande process och vi jobbar hela tiden på att bli bättre.

Hur vi väljer att möta våra kunder som är baserade på olika platser i världen, och hur vi väljer att resa påverkar världen i stort och smått, men vi förespråkar alltid att sköta våra möten digitalt i största möjliga utsträckning och det går hand i hand med vår affärsidé.

Genom film och rörlig media kan alla få ut samma budskap som i ett fysiskt möte, utan att behöva resa. På så sätt sparar man både pengar och tid, men man sparar också på miljön i form av framförallt minskat resande och utsläpp som påverkar växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Microsoft Word - Hållbarhet 2021 - y-studios.docx

Klimatavtryck

Vi ser att möten i framtiden kommer att kombineras med digitala event men att man fortfarande kommer att resa för de allra viktigaste delarna i en företagsverksamhet.
Vår ambition är att minska resandet ännu mer, inte bara för oss själva utan också för våra kunder.

y-studios jobbar aktivt med att hela tiden minska sina egna utsläpp då film och rörlig media gör detta möjligt. Men hur kan vi tillsammans med våra kunder minska utsläppen ytterligare? Såhär gör vi på y-studios.

  • Digitala möten med kunder utanför Växjö stad.
  • Slå ihop inspelningar med kunder som finns på annan ort istället för att resa till samma ort flera gånger under kort tid.
  • Använder begagnad utrustning i största möjliga utsträckning för att spara på CO2- utsläpp.
  • Vi ställer krav på våra underleverantörer där tex vår cateringmat alltid är KRAV- märkt.
  • Vi kommunicerar digitalt internt och har en nollvision vad gäller printat papper.

Microsoft Word - Hållbarhet 2021 - y-studios.docx

Hälsa & Friskvård

Att producera film och rörligt material är till stor del ett stillasittande arbete med möten, idéskrivande, storyboardsskrivande och efterarbete i för av redigering, färgsättning, ljud- sättning och kommunikation via mail, digitala möten etc.
Därför uppmuntrar vi på y-studios våra medarbetare att träna, och helst tillsammans vilket har resulterat i att vi två gånger i veckan tränar CrossFit tillsammans i egen klass med en certifierad tränare.

Utöver det hittar vi även på andra fysiska aktiviteter tillsammans vid tex teambulidlings- dagar.

Fokusområden

Vårt fokus framöver ligger i att utbilda vår egen personal men framförallt våra kunder i hur man sparar på naturens resurser och jobbar smart genom att använda sig av oss och vår affärsmodell. Vi påskyndar omställningen mot en hållbar värld i form av att kommunicera med hela världen på ett sätt som inte kräver flygresor, mellanlandningar och dyra hotellnätter som påverkar klimatet negativt.

Genom att prata med sin personal, sina kunder, sina blivande kunder och blivande personal i filmer som handlar om bolagets mål, visioner, idéer, funktioner, etc. Så kan man samtidigt utbilda dom i hur man på ett effektivt sätt kan kommunicera, och det bästa med rörlig kommunikation är att det kan återanvändas!

Med en egen livestudio i koncernen så utesluter vi ingenting, utan vi inkluderar allting i form av att vi vet hur man skapar effektiv kommunikation både i liveproduktioner, men även i inspelade produktioner som våra kunder kan spara både pengar på, men också spara på miljön!